nriks.no
Daglig leder ansatt i Nordmøre og Romsdal brann og redning
Styret i Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS hadde i dag konstitueringsmøte på Molde brannstasjon. På møtet ble brannsjef i Molde Alf Magne Smørholm tilbudt jobben som daglig leder i det nye selskapet. - Et enstemmig styre besluttet å tilby Alf Magne Smørholm jobben som daglig leder i det nye selskapet og vi er