noxacademy.se
Tech-talk träffar Sana Labs! 
Tech-talk har träffat det otroligt intressanta och, utefter sin hemsida, lite mystiska företaget Sana Labs som har byggt ett avancerat AI som individanpassar digitala kurser efter individens kunskapsnivå och lärandestil. En fantastiskt häftig applicering av AI tekniken som förändrar sättet vi lär os