nostressbaby.com
Jak mówi? NIE do dziecka, czyli R.K. #02 -
Rozmowy kontrolowane #02-jak mówi? nie do dziecka. Czy cz?sto mówisz nie do dziecka. Sprawd? jak to zrobi?, aby unikn?? niepotrzebnych emocji.