norskundervisning.no
Foreløpig program LNU-konferansen 2020 — Landslaget for norskundervisning
Foreløpig program, LNU-konferansen i Tromsø Fredag 20. mars 11.30: velkomst og åpning av konferansen 12.00: åpningsforedrag ved Christian Bjerke . Bjerke har ledet læreplangruppa som har fornyet norskfaget og skal i dette innlegget løfte frem noen fornøyelige sider både ved tidligere norskpla