norskundervisning.no
Aslaug Veum og Anders Eilertsen: Kritisk lesing av historiske saktekster — Landslaget for norskundervisning
Fire vg3-elevers forståelse av en antisemittisk tekst