norskundervisning.no
Annika Bøstein Myhr: "Boka eller filmen?" — Landslaget for norskundervisning
Dette er en vitenskapelig artikkel publisert etter fagfellevurdering i regi av Norsklærerens vitenskapelige redaksjon Boka eller filmen? En studie av det empatiskapende potensialet i Jonas Hassen Khemiris Jag ringer mina bröder og Ett öga rött og adaptasjoner av disse