norkart.no
Streaming av Telenors digitaliseringsseminar 22. januar - Norkart
Onsdag er det live streaming av kommuneseminar med fokus på Smartby og teknisk sektor. Hvordan tilnærmer smarte byer og kommuner seg digitalisering og hvilke resultater oppnås? Seminaret vil dekke digitale strategier og planer, og vil ha spesielt fokus på løsninger innenfor smarte byer og i teknisk sektor.