nordinspire.se
Var härvarande för att stärka varumärket
För att bli riktigt social på sociala medier gäller det att vara härvarande, mentalt närvarande, göra omvärldsbevakningen och agera utifrån vad som händer.