nordinspire.se
Du måste ha en egen nyhetskanal - Nordinspire Communication AB
Förr kunde vi annonsera där vi visste att det fanns publik, på TV när alla sitter som klistrade. Idag måste vi skapa vår egen publik. Har du en nyhetskanal?