nordenpool.com
Viktiga saker att tänka på när du skall köpa pool - NordenPool AB
Denna artikel är baserad på våra erfarenheter och våra möten med kunder i samband med rådgivning inför köp av pool. Här går vi igenom några av de viktigare punkterna att ta ställning till innan du köper pool samtidigt som vi försöker ta död på en del myter kring ägande, skötsel och