nobuwiki.org
加藤嘉明 Kato Yoshiaki
加藤嘉明 Kato Yoshiaki(1563年-1631年) 加藤教明的長子,母親為堀部氏,正室為堀部市右衛...