nmf.no
U-864
Uranoksyd i lasten? Det ble påvist 560 kg med uranoksyd på en erstatningsubåt (U-234)for en senket ubåt (U-864?).Tar Kystverket feil igjen?Kystverkets rapport 2010: «Lastelisten til U-234 inneholdt nedtegnelse over uranoksid men ingenting i lastbestilling fra U-864 beskriver uranoksid og det