nmf.no
Tillitsvalgte
Styret i NMF Styret for 2018 - ? : (Årstall viser neste valg) Leder - Kurt Willy Oddekalv, ( Styremedlem region Vest (2017) Tlf. 90 89 22 68 Epost: kurt@nmf.no Politisk nestleder - Ørjan Holm, ( Leder region Nord-Norge (2016) ) Tlf. 91 35 71 25 Epost: holm@nmf.no Organisatorisk nestleder