nmf.no
Lag
Nærmiljøgrupper Norges Miljøvernforbund har en rekke lokallag, eller nærmiljøgrupper som vi kalle det, rundt om i landet. Disse nærmiljøgruppene er mye av vår lokaleforankring og våre forlengede armer lokalt. Nærmiljøgruppene og våre aktive medlemmer utgjør i lag med resten av medlemsmassen grunnf