nmf.no
Aksjoner
Miljøvernaksjoner I 1994 hadde vi vår første landsomfattende aksjon. Over 400 Statoil bensinstasjoner, fra Mandal i sør til Lakselv i Nord, fikk besøk av NMFs aksjonister med krav om innføring av bensinpumpeavsug, slik som Statoil har i Danmark og Sverige. Ellers har det vært et utall lokale og re