nmf.no
Rapporter
Velkommen til Norges Miljøvernforbund sin rapportbase NMF publikasjoner til nedlasting. For å lese rapportene trenger du en PDF leser, hvis du ikke har en PDF leser, klikk her. NORSK: Faktarapport om miljøkonsekvensene ved oppdrett av nordatlantisk laks i Norge ENGLISH: Report on the Environ