nmf.no
5G
Saksbehandler Ragna Heffermehl ragna@nmf.no 55 30 67 02Ragna jobber med å øke oppmerksomheten på skadevirkninger av stråling fra trådløs teknologi. Dette en usynlig, men stor miljøtrussel, som det er meget viktig å bekjempe før 5G blir rullet ut over Norge, Europa og verden.Ragna er utdannet i