nmf.no
Sporveien AS i Oslo bøtelagt med 1 million kroner etter utslippet av fyringsolje i Alnaelven, 2018
Utslippet i Alnaelven 30/31 mai 2018 bøtelagt etter anmeldelse fra Miljøvernforbundet (NMF) Østlandet.Sporveien AS i Oslo er bøtelagt med 1 million kroner etter utslippet i Alnaelven 30/31 mai 2018 av 35-50 tonn fyringsolje. NMF anmeldte Sporveien for brudd på internkontrollforskriften og forur