nmf.no
Ny NVE-rapport om konsekvensutredninger for vindkraft
Mye bra, men flere år for sent...NVE publiserte i dag (20/1-2020) sin nye rapport om konsekvensutredninger for vindkraft på land. Her gjennomgår de hele konsesjonsprosessen og rapporten avdekker store mangler med dagens konsesjonssystem, og kommer med flere forslag til forbedringer.Norges Mi