nmf.no
RYFAST: Miljøvernforbundet anmeldte entreprenører for grov miljøkriminalitet
Norges Miljøvernforbund anmeldte hovedentreprenør Marti AS og underentreprenør Risa AS for grov systematisk miljøkriminalitet og bedrag i forbindelse med anleggsarbeidet på Ryfast, E02 Solbakk.I forbindelse med bygging av kollektivterminal på utfylt område på Solbakk i Strand kommune, Rogaland,