nmf.no
STATNETTS KREFTKABLER OVER TETTBYGDE HAMANG-BÆRUM-SMESTAD
Av: Ragna HeffermehlStatnett har søkt NVE om konsesjon til å bygge monsterhøye høyspentmaster i dette tettbygde området. Rundt 6250 mennesker vil bli berørt av høyspentmastene. Men det finnes mye vitenskapelig dokumentasjon som viser at dette er et sjansespill med folkehelsen. For eksempel har b