nmf.no
Krever endringer i den statlige slepeberedskapen
Av: Jan-Hugo HoltenHavaririsikoen er økt i norske farvann siste 15 årene - når kommer den store smellen med massivt oljesøl og tap av menneskeliv?I et brev til sjøforsvaret og Kystvakten krever Norges Miljøvernforbund (NMF) endringer i den beredskapen etatene legger opp til da NMF mener tonn