nmf.no
Kvotemeldingen - NMF er delvis fornøyd
Fiskeriminister Nesvik har nylig lagt fram Stortingsmelding «Et kvotesystem for økt verdiskapning». En Stortingsmelding, som skal styre fiskeriene, vår viktigste naturressurs, ut i framtiden.Regjeringen ønsker å beholde dagens aktivitetsplikt. Regjeringen mener tilbuds- og bearbeidingsplikten ik