nmf.no
GMO mot tørråte
Eggsporesoppen, (Phytophthora infestans) er en mikroorganisme som er årsaken til potetsykdommen kjent som tørråte. Eggsporesoppen er på verdensbasis fremdeles den mest ødeleggende sykdommen for poteter. Mange villtype poteter har høyere motstand mot P. infestans enn kultiverte poteter. Denne resiste