nmf.no
Stans i mottak av kloakkslam
Foto: Kloakkslamdeponi på Bølstad i Ås kommune. I en mail fra Landbrukssjefen i Follo går det frem at tiltakshaver i Ås kommune inntil videre har stanset mottak av kloakkslam. Dette kommer som en konsekvens av NMF og naboer sitt engasjement i sakenI mailen sies det bl.a.;"Vi kan