nmf.no
Krav om stopp i utrullingen av 5G
Miljøvernforbundet sendte 14. juni et brev til alle stortingspolitikere med krav om stopp i utrullingen av 5G.Miljø- og helsekonsekvensene av stråling er et nytt felt for mange, selvom stadig mer forskning beviser at disse bør tas på det største alvor. Derfor beskriver vi i brevet hvilken forskn