nmf.no
Pressemelding: Juridisk betenkning om nettselskapenes adgang til å stenge strømmen
Advokatfirmaet Schjødt AS har utarbeidet en betenkning om rettsforholdene knyttet til strømstengningene som flere nettselskaper iverksetter overfor enkelte strømabonnenter. Betenkningen konkluderer med at leveringsplikten er brutt uten tilstrekkelig grunnlag.Av betenkningen følger at blant annet