nmf.no
Miljøvernforbundet krever skrinlegging av vindkraftplaner etter utløpt dispensasjon
Arbeid er ikke påbegynt, det er NMF sine bilder et bevis på.Løpet er kjørt nå for utbygger i Kjølberget området i og med at dispensasjonen de hadde løp ut i helgen, sier regionleder i NMF øst Jan-Hugo Holten.I dag har NMF skrevet brev til politikerne i Våler kommune der forbundet ber om at k