nmf.no
Krever strenge krav til Kværner Stord Demolering og avviser etablering av biogass på Eldøyane
Det er ikke rom for mer aktivitet på Eldøyane på Stord all den tid eksisterende aktivitet med Kværner sin aktivitet og utvidelse av denne allerede skaper store miljøproblemer for omgivelsene, fremgår det i Miljøvernforbundets uttalelse til Kværner Stord Demolering sin søknad om ny utslippstillatelse