nmf.no
Rask voksende GMO trær
Det er blitt utviklet flere forskjellige typer GMO og GE-trær for drivstoff og brensel. GMO-Eukalyptus (E.grandis x E.urophylla) H421 er innsatt CEL1-gen for raskere vekst, og GMO-Eukalyptus (E.grandis x E.urophylla) EH1 er innsatt CBF2-gen for kuldetoleranse. Det er utviklet GE poppel (Salicaceae P