nmf.no
En seier for folket på Frøya, Norges Miljøvernforbund, naturen og artsmangfoldet
Formannskapet og Kommunestyret på Frøya stemte i dag 11/4 2019 for at dispensasjonstiden på 3 år for oppstart av vindkraftutbygging i et LNF ( landbruk, natur og friluftsområde ) område er utgått. Dette innebærer at utbygger Trønderenergi ikke kan starte opp arbeidet med å sette opp 14 stk. 180 mete