nmf.no
Miljøvernforbundet stiller spørsmål om habilitet i NVEs saksbehandling
Norges Miljøvernforbund NMF sendte den 8/3-2019 en klage med krav om oppsettende virkning for Sørmarkfjellet vindpark i Trøndelag til Olje- og energidepartementet OED med kopi til Klima- og miljødepartementet KLF og til Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite. Bakgrunnen er bl.a alvorlige habil