nmf.no
NMF går imot flytting av slepeberedskapen fra Kystverket til Kystvakta og krever værskip i Barentshavet
Foto: I desember 2017 ble tankskipet Ingrid Knutsen liggende værfast utenfor Mongstad fullastet med råolje. Hadde skipet fått en black-out ville norsk slepeberedskap stått overfor en formidabel og risikofylt oppgave som krever lang trening og erfaring samt rett utstyr for håndtering. NMF mener Kystv