nmf.no
Miljøvernforbundet aksjonerte på CICERO og NVEs propagandamøte om vindkraft
Foto: Skjermbilde/CiceroNorges Miljøvernforbund aksjonerte i dag, 1. mars 2019 på, CICERO og NVEs møte om påvirkning av folks aksept for vindkraft ved å vise frem en turbindrept havørn fra Smøla fra podiet.NVE og CICERO er to av tolv partnere i det EU-finansierte prosjektet WinWind som har som sit