nmf.no
Rambøll sladder egne CV-er i teamet som utreder ny teknologi for håndteringen av U-864
Miljøvernforbundet har mottatt informasjon fra Kystverket om bl.a. konsulentselskapet Rambøll og Sea Mar (deleid av DOF), der CV-ene til teamet er sladdet.Dette er i strid med vår rett til offentlig informasjon, – sier Jan Hugo Holten, saksbehandler for olje og marine operasjoner i Miljøvernforb