nmf.no
Norges Miljøvernforbund anmelder Salmar A/S for rømning av minst 16000 oppdrettslaks
Det var på mandag den 3.09.2018 at Salmar meldte om rømning av ukjent antall laks fra deres nye rømningsikre havmerde i forbindelse med at en inspeksjonsluke ble stående åpen etter inspeksjon dagen før. Merden tiltet litt over og ble stående 18 centimeter under vann i en tid. Den rømte laksen ska