nmf.no
NMF går sterkt i mot Midt-Norsk Havbruk sin søknad om utvidet bio-masse
Midt-Norsk Havbruk og Bjørøya har søkt om å utvide bio-massen på lokaliteten fra 3120 MTB til 7020 MTB. Norges Miljøvernforbund går sterkt imot Midt-Norsk Havbruk sin søknad om utvidelsen av bio-massen på lokalitet 36457 Kvingra, i Leka Kommune. NMF ser at en slik utvidelse vil føre til mer enn e