nmf.no
Manglende kunnskap om spredning av kvikksølv i sjøvann
– Det er forskjell på Mjøsa og Nordsjøen. Metallisk kvikksølv er praktisk talt uløselig i ferskvann. I sjøvann derimot reagerer metallisk kvikksølv med kloridioner og danner kvikksølvklorid som er relativt lett løselig og blir transportert ved hjelp av sterk bunnstrøm ut i Nordsjøen. Kvikksølvklo