nmf.no
Vil ha slutt på kreftfremkallende og forurensende fyrverkeri i privat regi
Norges Miljøvernforbund (NMF) krever at departementet nedlegger forbud mot salg og innehav av fyrverkeri til private fra 2019 og at all bruk av fyrverkeri heretter foregår i offentlig regi. Grunnet den helse- og miljøskade, skade på materiell og potensielt fare for infrastruktur og mennesker vi ser