nmf.no
NMF vil ha forskning på helsefare ved 5G-nettverket
Miljøvernforbundet krever at det forskes på helsefare ved 5G og at fakta kommer på bordet før det nye 5G-nettverket for mobil og internett settes i drift. 5G vil bruke frekvenser i mikrobølgeområdet. I dag er Wifi på 2,7-5 GHz allerede tett på frekvensene i mikrobølgeovner, og 5G vil bruke langt