nmec.co.th
Mini Belt Conveyor สายพานลำเลียงขนาดเล็ก
Mini Belt Conveyor หรือสายพานลำเลียงขนาดเล็ก เหมาะสำหรับการขนถ่ายระยะทางใกล้ เคลื่อนย้ายบ่อย ๆ ลำเลียงชิ้นงานเล็ก ๆ ประหยัดพลังงาน ราคาไม่แพงตัวอย่างเช่น ลำเลียงขนมแบบซองเพื่อเข้าเครื่อง Seal หรือ …