nmec.co.th
หูปิ่นโต Latch snaplocks
หูปิ่นโต หรือ Snap Locks , คลิปล็อค หูล็อคถัง ตัวล็อค หูล็อค ทางบริษัท เอ็น เอ็ม อี ซี ก็มีอยู่หลายอย่าง ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งาน ซึ่งโดยหลักก็มีอยู่ดั่งนี้คือ1. หูปิ่นโตแบบราคาประหยัด ( Econo…