nmec.co.th
ขาปรับระดับพลาสติก leveling glides
ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ขาฉิ่งปรับระดับก็มีทั้งที่เป็นเหล็กและสแตนเลส แต่ก็มีขาฉิ่งปรับระดับแบบฐานพลาสติก ก็ได้รับความนิยมเหมือนกัน แต่ติดตรงที่รับน้ำหนักได้ไม่มาก และราคาสูง แต่การดูแลรักษาทำได้ง…