nmec.co.th
ขาฉิ่งปรับระดับ Adjustable Foot
Facebook Twitter Youtube การสร้างเครื่องจักร ขาฉิ่งปรับระดับ หรือ Adjustable Foot ถือว่าเป็นอุปกรณ์ หรือ ชิ้นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลย ก็ว่าได้ เพราะพื้นที่ที่เราติดตั้งเครื่องจักร ไม่ได้ร…