nmadvokati.com
Od sada još bolja zaštita naših klijenata u Republici Mađarskoj
Na osnovu dosadašnje prakse i saradnje, NM advokati regional zaključuju sporazum o proširenju poslovanja koje imaju u Republici Mađarskoj.