nieuwetijdskind.com
Ascensie na Atlantis; een geheime Crystal City | Nieuwetijdskind Magazine
Bij de tweede ondergang van Atlantis zijn er hele landmassa’s onder water verdwenen. Daarmee is er veel oude wijsheid verloren gegaan. Toch waren er een aantal Ingewijden en Meesters die van te voren maatregelen hebben genomen. Veel werd er opgeslagen in Meester-kristallen, en zij hebben het een en ander veilig kunnen stellen in de binnenaarde. …