nieuwegracht.nl
gebiedsplan Voorveldse Polder gestart - bureau Nieuwe Gracht
Nieuwe Gracht is gestart met het opstellen van een integraal gebiedsplan voor de Voorveldse Polder, tussen Utrecht en De Bilt