nhatthienkt.net
Hoạch toán Tài sản cố định trên misabamboo.net - Kế toán xã, phường
Bài viết này hướng dẫn đối với trường hợp sử dụng Phần mềm quản lý tài sản (QLTS.VN) Hãy đăng nhập vào QLTS.VN để xuất báo cáo Bước 1: Nhập số dư đầu kỳ Truy cập vào trang QLTS.VN xuất báo cáo mẫu B04-H lấy số liệu ở cột số 2 nhập vào chi tiết TK 211
nhatthienkt