ngonluanho.net
Khi Chúa gọi bạn
Khi Chúa gọi bạn, hãy để ý Người rất đòi hỏi, người yêu cầu tất cả Sự hoán cải không được thực hiện nửa vời, nửa con tim hay nửa lời nói.