ngonluanho.net
CHÚA SAI CÁC TÔNG ĐỒ ĐI TỪNG HAI
Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết dùng cuộc sống yêu thương để làm chứng cho Tin Mừng ngay trong cộng đoàn và trong môi trường sống của chúng con.